Förtroendevalda hos oss

Sverigedemokraterna (SD)

Antal personer (23 st)

Efternamn Förnamn
Åström Ihle
Heitmann Jacob
Harvidsson Roger
Teir Mikael
Blomberg Adam
Canhasi Britt-Mari
Ekström Dennis
Karlsson Sören
Jirsjö Bo
Geijer Mats
Ekekihl Helena
Kjelldahl Morgan
Engelberg Michael
Bertilson Leif
Noaksson Peter
Kronvall Andrea
Jandrén Stig
Edberg Karl-Göran
Sandberg Björn
Sandberg Tina
Högbom Thomas
Åsensjö Susanna
Abbasi Hamed