Förtroendevalda hos oss.

Michael Engelberg (SD)

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Socialnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare 2023-01-03 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-24 2026-10-31