Lars (Knut) Sundberg (S)

Kontaktinformation

Telefon:
076-8116820 (mobil)

E-post:
lasse.sundberg@telia.com

Bild på Lars (Knut) Sundberg

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kultur- och fritidsnämnden 2:e vice ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31