Förtroendevalda hos oss.

Karin Beronius (L)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Utbildningsnämnden 1:e vice ordförande 2021-01-01 2022-12-31
Utbildningsnämndens arbetsutskott 1:e vice ordförande 2021-01-01 2022-12-31